Dagbesteding

Dagbesteding in de horeca

Ben je op zoek naar nuttige en uitdagende begeleiding in groepsverband? Of heb je meerdere talenten en houd je van variatie? De Dagbesteding van TALENT INO is dan misschien iets voor jou!

Voor wie is de Dagbesteding binnen Talentino?

  • Voor (jong) volwassenen die niet aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen als gevolg van een psychiatrisch probleem, cognitieve beperking
    en/of gedragsproblematiek
  • Voor (jong) volwassenen die zich verder willen ontwikkelen in zelfstandigheid en sociale vaardigheden
  • Voor (jong) volwassenen die zich verder willen ontwikkelen op het gebied arbeidsgerelateerde taken binnen een groepsproces

Dagbesteding Talentino

Binnen de dagbesteding van Talentino is er een divers aanbod op verschillende locaties zowel binnen als buiten Talentino. Er zijn diverse samenwerkingen tot stand gekomen met o.a. externe (zorg-) organisaties waar ook de maatschappelijke functie bijdraagt aan een nuttige dagbesteding die er toe doet. Iedereen wil tenslotte nuttig bezig zijn zowel binnen de reguliere arbeidsmarkt alsook binnen een groepsproces. Enkele externe locaties bevinden zich in de gemeenten Maastricht, Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten.

Dagbestedingsprojecten in de horeca:

  • Talentino Mergroate
  • Talentino De Greune Luiper
  • Bekkerie Talentino
  • Catering Talentino
  • Tafeltje-dekje

Elke groep heeft een coördinator die als eerste aanspreekpunt fungeert voor het steunsysteem.

Restaurant Talentino Margraten/De Greune Luiper

Talenten met een psychiatrische en/of verstandelijke beperking krijgen hier de mogelijkheid om op Bourgondische en Ambachtelijke wijze klanten te laten genieten van hun culinaire talenten. De (jong-) volwassene krijgt hier de kans om in kleine groepjes onder professionele begeleiding en een echte leermeester te leren werken in de horeca. De nadruk ligt op een respectvolle benadering en het benutten van mogelijkheden en hulpbronnen.

Bekkerie Talentino

Bekkerie Talentino is een bakkerij die wordt gerund met en door Talenten met een lichte psychische of verstandelijke beperking. Zij bakken vlaaien, brood, verkopen of bezorgen de versgebakken producten. Talent biedt deze mensen de kans hun eigen talenten uit te oefenen. Ze werken onder leiding van professionele begeleiding en een leermeester in de bakkerij.

Samen richting bepalen

Binnen de Dagbesteding van TALENT wordt er middels een plan van aanpak gewerkt waarin de begeleidingsdoelen, afspraken en andere bijzonderheden worden vastgelegd. Dit gaat in onderling overleg tussen alle betrokken partijen. Iedereen heeft een persoonlijke begeleider die als eerste aanspreekpunt fungeert voor het Talent alsook het steunsysteem.