Talentino 

Bij Talentino werken (jong) volwassenen die niet aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen als gevolg van een psychiatrisch probleem, cognitieve beperking en/of gedragsproblematiek.

Diverse locaties in Zuid-Limburg

Binnen de dagbesteding van Talentino is er een divers aanbod op verschillende locaties in Zuid-Limburg. Er zijn 2 restaurants, een bakkerij met een extra verkooppunt in het MUMC en een Cateringservice.

Zinvolle dagbesteding in groepsverband

Deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt en het omgaan met klanten en collega’s geeft onze Talenten zelfvertrouwen en rust.

U vindt ons op de volgende locaties: